BEST ITEM

많은 고객님들이 찾으시는 상품입니다.

BEST ITEM<p>많은 고객님들이 찾으시는 상품입니다.</p>
실시간 구매후기

고객님들이 등록해주신 소중한 후기 입니다.

 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/8a42c81d18a14ca2bcf1445d11b25412.jpg
  *해썹인증, 무농약우엉차 1kg (100g*10개)
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/6b093ab736bb9dc38bfc5dd2b64d7518.jpg
  [해썹인증]무농약 우엉차 250g (50g*5개)
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202206/7d686356a8f1ba9db42adb384197652c.jpg
  (알뜰,햇장마) (일시할인상품)10kg(일시할인상품)
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/882b23928b5227ae587cf61d540e1881.jpg
  (무농약 햇우엉 (중품) 4kg (50원짜리동전 굵기)*반찬용,차용,45개~60개
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/877f5c5ea0177ec52d0f706f5ecb5547.jpg
  무농약 (알뜰 햇우엉) 4kg茶用),반찬용
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/3725074fb318cd87ee9139fbc1dd371d.jpg
  (알뜰마 햇장마) (할인상품)3kg(일시할인상품)
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/40b24816e4d12bc02ea850024ceef589.jpg
  무농약 (알뜰 햇우엉)8kg (차용茶用),반찬용
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/4e311ae7084283a1c594d1eb4be57d32.jpg
  (알뜰,햇장마) (할인상품)5kg(일시할인상품)
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/65600193fbb62eddfed730cf079bf777.jpg
  햇산마(특품) 5kg
 • //jinjuma.co.kr/web/product/tiny/202205/1c708ea6777d037ede15dfd2bd3bd7b9.jpg
  햇장마(단상) 3kg